CEO Phạm Lê Hoàng Nam tổ chức chương trình THẮP SÁNG ƯỚC MƠ cho trẻ em miền tây
CEO Phạm Lê Hoàng Nam của công ty giải trí Alo789 tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ” cho trẻ em nghèo miền tây với quà tặng là học bổng 3 triệu đồng và sách vở cho các em có điều kiện được đến trường. Việc làm này đã nhận được nhiều sự quan… (0 comment)